Đóng góp vào sự thành công chung của công ty quý khách bằng cách tư vấn hoạt động cho sàn giao dịch như; Quản lý thương hiệu, cơ cấu các phòng ban, chiến lược nhân sự, chiến lược hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Công việc

Chúng tôi sẽ đóng vai trò như một cố vấn chiến lược của Công ty bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các chiến lược cụ thể hoàn hảo để sàn giao dịch hoạt động ổn định, các dịch vụ chúng tôi cung cấp từ lớn đến nhỏ như; Chiến lược tổng thể cho sàn giao dịch, vai trò của các phòng ban trong công ty, chiến lược Pr nội bộ,  xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân viên, đào tạo các chương trình Marketing chuyên sâu như; Marketing thời đại mới, tự làm website, Seo, chạy quảng cáo Google Adw, chạy Facebook, biên tập và đăng tin rao vặt…