Thế giới có 7 kiểu người lãnh đạo điển hình. Và trong mỗi kiểu người đó, đều tồn tại một tính cách phân cực. Nó có thể khiến bạn đạt tới đỉnh cao hoặc sẽ thất bại thảm hại Ngưỡng mộ tinh thần của lãnh đạo Đồng Tháp với khởi nghiệp, một quỹ đầu tư đã…